Gamleby

Sök på webbplatsen -

Gamleby startsida Sankta Gertruds kyrkoruin

Aktuell information

Bibliotek

Bergsklättring

Boendealternativ

Casimirsborg

Evenemangskalender

Fiske i Gamlebyviken

Förenigar i Gamleby

Fornlämningsområde

Gamboule

GamBowl

Gamlebybilder

Gamlebyfilmen

Gamleby Köpcentrum

Gamleby Folkpark

Gamleby Hembygdsförening

Gamleby Intresseförening

Gamleby Kulturhus

Gamleby Marknad

Gamleby Taxibuss

Gamleby Torg

Garpedagen

Garpedansberget

Hammarsbadet

Holms Yachtvarv

Konst i Gamleby

Karta för Gamleby

Kyrkor och samfund

Kyrkoruin

Lusthuset

Myrkullens Hembygdsgård

Näringsliv och arbete

Närpolisen

Restaurang och caféer

Secondhandbutiker

Service i Gamleby

Skulpturparken Trollpark

Tingshuset

TjustBio

Träskeppsvarvet

Unos Park - Byparken

Utbildning och skola

Åby Herrgård


Gamlebys gamla medeltida kyrka var en tornlös stenbyggnad
som användes från 1100–talet och revs 1875 och endast ett
parti av östra gaveln står kvar ovan jord. Byggnadsmaterialet
är huggen gråsten med tegel vid fönsterinfattningarna. På den
plats där koret varit är nu en golvhäll placerad. En mycket stor
kyrka som lätt rymde alla som bodde i dåvarande Västervik.
 
Det var mer eller mindre tvång att gå till kyrkan varje söndag.
Samtidigt var det den naturliga mötesplatsen i samhället.
Det var där prästen, från predikstolen gav samhällsinformation
såsom nyheter, myndigheternas befallningar, propagandainslag
och mycket mera.
 
 
 

En stadskyrka i gotisk stil

Gamla kyrkan var den byggnad som dominerade Västervik/
Gamleby. Kyrkan en treskeppig välvd kyrka med ett rakslutet
kor, hade åtta pelare och mätte 30x22 meter.
 
Kyrkoruinen kan beskådas vid Gamla torget på Storgatan 8.
 
 
 
Brist på pietet för byns minne
 
Man kan verkligen förvåna sig över den brist på pietet, som
Gamleby församling och andra myndigheter, som hade något
att säga i denna sak, vid detta tillfälle visade. Hade kyrkan fått
stå kvar och underhållits, hade den varit samhällets förnämsta
sevärdhet.
 
Troligen hölls den sista gudstjänsten i det gamla ärevördiga
templet någon gång under året 1837 och namnet Sankta
Gertrud flyttades över från Gamleby till Västervik.
 
 
 
Gamleby startsida
 

 

Ansvarig för webbplatsen: Gamleby intresseförening Org.nr: 802435-3628 Tfn: 0709 92 95 37 mån-fred 09:00-16:00

Tjänstgörande webbansvarig:  Jan Cullberg   Kontakt: info@gamleby.se  © Gamleby intresseförening

 
Cullberg Consulting