Gamleby

Sök på webbplatsen -

Näringsliv & företagande 
Gamleby startsida Fornlämningsområde

 

Gamleby centrum i Tjust

Området kring Gamleby tillhör en av de tätaste fornlämningsområdena
i Sverige, faktiskt i hela norra Europa och inrymmer unika möjligheter
till studier av de förhistoriska samhällena.
 
Tätorten Gamleby har bevarat flerhundraårig statsplan samt lämningar
efterden medeltida staden Gamleby, en föregångare till Västervik.
Den oreglerade och fritt framväxta bebyggelse som trängs runt torget
och mot ån återspeglar en situation som sannolikt varit rådande sedan
medeltiden. Källa: Riksantikvarieämbetet.
 
 
 
 

Riksintresseområde

I Gamleby kan man finna en av landets
största koncentrationer av hällbilder
 
 
Hällbilderna samt de ovan mark synliga gravarna och gravfälten är
företeelser som uttrycker riksintressets kärnvärde. Merparten av
centrala Gamleby ingår i ett riksintresseområde.
 
 
 
 

Casimirsborg / Mem

På Casimirsborg skall uppföras ett bronsålderscentrum – ett ”bronsålders-
Skansen”. Det består av uppbyggda autentiska miljöer. Casimirsborg är
en alldeles särskild plats där man hittar alla delar av ett genuint
bronsåldersamhälle; hällbilder (del världsunika hällristningar), boplats,
fort, gravar, kultplats, hamn mm, vilket är unikt i Sverige, Norden &
Europa. Här finns över 2200 registrerade hällbilder.
 
 
 
 
 

Bergkonst

Gamleby ett område i klass med Tanum i Bohuslän när det gäller
bergkonst. En helt fascinerande inblick i en forntida bild- och
föreställningsvärld.
 
 
 
 
 

Bronsåldersfynd

En unik hällristning föreställande en solvagn och 101 skepp har hittats
vid Casimirsborg (Mem) utanför Gamleby av bl a Joakim Goldhahn från
Linnéuniversitetet i Kalmar.
Mem som platsen hette en gång i tiden, är troligen en av Sveriges
mest intressanta platser från bronsåldern.
 
 
 
 

5000 år gammal yxa

Den bygd, i vilken Gamleby är belägen, har varit befolkad sedan urminnes
tider. Vi veta detta bl.a. och huvudsakligen genom de fynd som gjorts.
Ett av de märkligaste föremål, som påträffats i Gamlebys närhet,
upphittades 1910. Det var en vacker, väl bibehållen tveeggad stridsyxa av
sten. Yxans ålder daterades till tiden omkr. 3000 år f.Kr. d.v.s. var c:a
5000 år gammal. Yxan finns på ett museum i Stockholm.
 
 
 
 
 

Kungshögarna

Kungshögarna vid Gunnerstad ett spektakulärt järnåldersfornminne.
Det fanns tidigare fyra stora jordtäckta runda gravhögar i Gunnerstad.
Högarna stod kvadratiskt med flera små högar mellan och runt kullarna.
 
Då riksvägen E22 byggdes runt Gamleby grävdes en av dess högar
ut, det visade sig vara en båtgrav. En hövding som blivit bränd i sin
båt och varit omgiven av vapen, glas och spelbrickor i elfenben samt
3 glasbägare från Rhen­området och en bronsåldershjälm av vendeltyp
med nässkydd.
 
Google: Street View-bild »
 
 
 
 

Hammar

Platsen lämpar sig bra för skolverksamhet. Hällristning, 15x10 m
bestående av 183 skålgropar, 5 skepp, 1 människa, 2 fotsulor, 4 ring-
figurer. Skeppen är 53-111 cm, 4 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck.
Tyvärr många vandaliserade hällbilder. Foto: Jan Cullberg
 
Google Karta »
 
 
 
 
 

Nyfynd

På Prästgårdshöjdens hyreshusområde, och motiven är två skepp och
skålgropar. Visar tydligt att forntiden finns överallt t.o.m i en lekpark.
 
Google Karta »
 
 
 
 
 
 
Det mest spektakulära nyfynfynden är dock två skepp som båda är över
2 m långa och som huggits in vid Värmeverket i Gamleby. Endast
skeppens för- och akterstävar är ristade. Mittdelarna är inte markerade
genom ristning, något som är mycket ovanligt. Foto: Veronica Palm
 
Google Karta »
 
 
 
 

Besök en hällristning

På Ernebergsfältet i Gamleby kan man besöka en skeppsristningen.
I bakgrunden syns idrottsplanerna och förskolan Solkullen. Foto: V Palm
 
Bästa tiden att besöka en hällristning är på eftermiddagen eller
kvällen, när solen står lågt på himlen. Du kan också åstadkomma
släpljus genom att lysa med en lampa från sidan på hällristningen.
 
 
 
 
 
 
Foto: Ingemar Lundgren, Ocean Discovery
 
Vikingatida hamnplats i
Gamleby
 
 
En arkeologisk undersökning har gjorts vid Stäket/Dynestadviken av
en vikingatida hamnplats. Undersökning i samverkan med Södertörns
högskola och MARIS.

Vikingaskepp

Det är inte helt omöjligt att det ligger ett vikingaskepp här
 
Om det var en hamn, finns det ofta båtar kvar på botten, säger
Johan Rönnby, professor i marinarkeologi, Södertörns högskola.
 
Läs rapport om tidigare undersökningar, klicka här »»
 
För mer information, kontakta:
 
Johan Rönnby, professor i marinarkeologi, Södertörns högskola
johan.ronnby@sh.se, 08-608 41 91, 070-643 24 61.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Bronsålderskust

Förstudie (pdf 2,94 MB) »
 
Bilagan (pdf 5,89 MB) »
 
 
 
 

Om du besöker en hällristning

Tänk på att hällristningarna är 3 000 år gamla. De lär oss mycket om
hur man levde för så länge sedan. Även framtidens människor kommer
att kunna lära mycket av dem.
 
Därför är det viktigt att hällristningarna finns kvar och att vi är rädda
om dem.
 
 
 
 

Direktlänk till Riksantikvarieämbetet

 
Zooma in på karta fornlämningsområde Gamleby »
 
 
 
 

Välkommen till Hallbild.se

Här kan du söka hällbild efter typ, plats, område eller kombinera för
bästa resultat.

Hemsidan är under uppbyggnad och kommer att fyllas med innehåll.

Hällbild.se »
 
 
 
 
 
 
 

Bronsålderskust

 
 
 

 

"Det spelar ingen roll vart du åker, vad som betyder något är var du stannar"

 
 
Gamleby startsida
 
 
 
 
Cullberg Consulting