Näringsliv & företagande 
 
Välkommen till Gamleby
 
Webbplatsen informerar om Gamleby som erbjuder sina medborgare
ett brett tjänste- och serviceutbud i sina olika verksamheter. Självklart
länkar till företag, föreningar och andra som verkar för ortens bästa.
Gamlebys historia som stad benämndes från 1200-talet för Westerwijk.
År 1433 befallde Sveriges konung borgarna i Westerwijk att slå ner sina
bopålar närmare havet vid Stegelöt eller på det ställe där Västervik nu
ligger och tog namnet Westerwijk med sig. Gamla Westerwijk kallades
”gamla byn” och därefter blev benämningen ortnamnet Gamleby.
 
Gamleby är Västerviks kommuns näst största tätort.
 
Aktuell information
 

» GTV sänder musikprogram » Tjust Bio - Bioprogrammet » Snart dags för Gamleby Vårmarknad » Läs mer
 
Populära sidor
 
Bibliotek Medborgarservice & Turistinformation
Köpcentrum & Handelsplats Gamleby vid Europaväg 22
Nytt bibliotek satsar på medborgarservice. En central tanke i
konceptet är också riktigt god och professionell service.
Medborgarservice i Gamleby finns i Åby Herrgård. Här ges det
personlig service, information och snabba svar om framförallt
det mesta som rör offentlig verksamhet & turistinformation. »»
 
 
Näringsliv och arbete
Näringsliv i Gamleby.  Ett bättre företagsklimat ger fler företag,
fler växande företag och fler jobb. Utsikterna till fortsatt positiv
utveckling förbättras i samma takt som begreppet livskvalitet blir
mer påtagligt för gemene man och vikten av naturnära och tryggt
boende. Gamleby har ett rikt näringsliv med flera industriföretag,
där Akzo Nobel Industrial Finishes & Saab Barracuda är de
största arbetsgivarna. I samhället finns också ett rikt utbud av
butiker där de flesta branscher är representerade. Dessutom
finns en mängd serviceföretag i olika branscher som behövs för
att upprätthålla normal samhällsservice på landsbygden. »»
 
Välkommen till Gamleby Garpe Centrum som är en modern handelsplats vid
Europaväg 22 norr om Västervik, med all tänkbar service och butiker innom
dagligvaruhandel, apotek, bank, uttagsmaskiner, hälsocentral, postombud,
restauranger och systembolag samt goda parkeringsmöjligheter m.m. »»
 
Aktuella evenemang:

Ansvarig för webbplatsen www.gamleby.se: Gamleby intresseförening Org.nr: 802435-3628 Tfn: 0709 92 95 37 mån-fred 09:00-16:00

Tjänstgörande webbredaktör: Jan Cullberg Kontakta gamleby.se © Gamleby intresseförening