Näringsliv & företagande 
Gamleby startsida  

 

 

Fiske i Gamlebyviken

 

Upplevelser och äventyr ...

 
Aktuell information
Bibliotek
Bergsklättring
Boendealternativ
Casimirsborg
Evenemangskalender
Fiske i Gamlebyviken
Fornlämningsområde
Gamboule
GamBowl
Gamlebybilder
Gamlebyfilmen
Gamleby Köpcentrum
Gamleby Folkpark
Gamleby Marknad
Gamleby Taxibuss
Gamleby Torg
Garpedansberget
Hammarsbadet
Himmelsrum
Holms Yachtvarv
Konst i Gamleby
Karta för Gamleby
Kulturhamn Gamleby
Kyrkoruin
Lusthuset
Myrkullens Hembygdsgård
Närpolisen
Restaurang & caféer
Secondhandbutiker
Skulpturparken Trollpark
Tingshuset
Tjust Bio
Träskeppsvarvet
Unos Park - Byparken
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Sveriges bästa gäddfiskevatten
 
 
Gamlebyvikens gäddfiskevatten som ortsborna aldrig ens höjer
ett ögonbryn åt, är något som utländska gäster kan resa långt
för att få uppleva. Att vi inte förstår vilken resurs vi sitter på är
ett klassiskt fall av hemmablindhet.
På 1930-talet började Blekhems Egendom att plantera ut gädda
och gösyngel i Gamlebyviken. I viken sattes årligen ut ungefär
500 000 gäddyngel, senare också regnbåge. Utsättningarna av
gädda pågår fortfarande.
 

Möjlighet att sätta i egen båt

 
Sjösättningsramper i anslutning till Herrskapsbryggorna i
Gamleby hamn och vid Gundeholmen/Gundelvägen mellan
hamnen och Hammarsbadet.
 
Se Google karta »
 
 
 
 
 
Det finns fler andra trevliga överraskningar som kan komma
upp i det artrika fiskevattnet i och omkring Gamlebyviken.
I Gamlebyviken finns även lekvandrande havsöringar.
Öringen leker oktober, november i bäckar och vattendrag.
Från 1/10 och 31/12 råder fiskeförbud i alla havsöringsförande
vattendrags mynningsområde. För Gamlebyån och Almviksån
gäller att allt fiske är förbjudet närmare än 500 meter från
mynningarna.
 
 
 
 
 
 

Gäddrekord för Gamlebyviken

Gamleby kan nu marknadsföra sig som ett sportfiskeparadis!
Nytt gäddrekord för Gamlebyviken, 21,3 kg längd runt 130 cm.
Det var 200 m från Gamleby hamn, en riktigt bra gäddvass!!!
Juli 2013
 
 
Fisketips från gamleby.se är att bege sig till området kring
Vistingsö en tidig morgon. Garanterat maximal fiskenjutning.

Se Google karta »

Video: Gädda 105 cm och väger över 9 kg. 6/6 2011 »
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäddfisket i viken bedrivs till stor del av s.k. Catch & Release-fiske

 

Gamleby startsida

 

 

Cullberg Consulting