Näringsliv & företagande 
Gamleby startsida Sankta Gertruds kyrkoruin  
Aktuell information
Bibliotek
Bergsklättring
Boendealternativ
Casimirsborg
Evenemangskalender
Fiske i Gamlebyviken
Fornlämningsområde
Gamboule
GamBowl
Gamlebybilder
Gamlebyfilmen
Gamleby Centrum
Gamleby Folkpark
Gamleby Marknad
Gamleby Taxibuss
Gamleby Torg
Garpedansberget
Hammarsbadet
Himmelsrum
Holms Yachtvarv
Konst i Gamleby
Karta för Gamleby
Kulturhamn Gamleby
Kyrkoruin
Lusthuset
Myrkullens Hembygdsgård
Närpolisen
Restaurang & caféer
Secondhandbutiker
Skulpturparken - Trollpark
Tingshuset
Tjust Bio
Träskäppsvarvet
Unos Park - Byparken


Gamlebys gamla medeltida kyrka var en tornlös stenbyggnad som
användes från 1100–talet och revs 1875 och endast ett parti av
östra gaveln står kvar ovan jord. Byggnadsmaterialet är huggen
gråsten med tegel vid fönsterinfattningarna. På den plats där koret
varit är nu en golvhäll placerad. En mycket stor kyrka som lätt rymde
alla som bodde i dåvarande Västervik.
 
Gamla kyrkan var den byggnad som dominerade Västervik/Gamleby.
Kyrkan en treskeppig välvd kyrka med ett rakslutet kor, hade åtta
pelare och mätte 30x22 meter. En stadskyrka i gotisk stil.
 
Kyrkoruinen kan beskådas vid Josuaskolan på Storgatan.

Visa på karta »

 
 
Man kan verkligen förvåna sig över den brist på pietet, som Gamleby
församling och andra myndigheter, som hade något att säga i denna sak, vid
detta tillfälle visade. Hade kyrkan fått stå kvar och underhållits, hade den
varit samhällets förnämsta sevärdhet.
 
Troligen hölls den sista gudstjänsten i det gamla ärevördiga templet någon
gång under året 1837 och namnet Sankta Gertrud flyttades över från
Gamleby till Västervik.
 
Läs mer om Gamlebys gamla medeltida kyrka i boken Medeltidens kyrkor i
Tjust och dess kvarvarande inventarier. Du kan beställa den klicka här »
 


 
 
Gamleby startsida
 
Ansvarig för webbplatsen: Gamleby Intresseförening Org.nr 802435-3628 Tfn: 0709 92 95 37 mån-fred 09:00-16:00 E-post: info@gamleby.se
 
Cullberg Consulting
 
Cullberg Consulting