Näringsliv & företagande 
Gamleby startsida Sankta Gertruds kyrkoruin  
Aktuell information
Bibliotek
Bergsklättring
Boendealternativ
Evenemangskalender
Fiske
Fornlämningsområde
Gamboule
GamBowl
Gamlebyfilmen
Gamleby Centrum
Gamleby Folkpark
Gamleby Taxibuss
Gamleby Torg
Garpedansberget
Hammarsbadet
Himmelsrum
Holms Yachtvarv
Konst i Gamleby
Karta
Kyrkoruin
Lantbruksmuseum
Myrkullens hembygdsområde
Närpolisen
Restaurang & caféer
Skulpturparken
Tingshuset
Tjust Bio
Träskeppsvarvet
Unos park
 
Gamleby startsida


Gamlebys gamla medeltida kyrka var en tornlös stenbyggnad som användes
från 1100–talet och revs 1875 och endast ett parti av östra gaveln står kvar
ovan jord. Byggnadsmaterialet är huggen gråsten med tegel vid fönster-
infattningarna. På den plats där koret varit är nu en golvhäll placerad.
En mycket stor kyrka som lätt rymde alla som bodde i dåvarande Västervik.
 
Gamla kyrkan var den byggnad, som dominerade Västervik/Gamleby. Kyrkan
en treskeppig välvd kyrka med ett rakslutet kor, hade åtta pelare och mätte
30x22 meter. En stadskyrka i gotisk stil.
 
Kyrkoruinen kan beskådas vid Josuaskolan på Storgatan. Visa på karta »
 
 
Man kan verkligen förvåna sig över den brist på pietet, som Gamleby
församling och andra myndigheter, som hade något att säga i denna sak, vid
detta tillfälle visade. Hade kyrkan fått stå kvar och underhållits, hade den varit
samhällets förnämsta sevärdhet.
 
Troligen hölls den sista gudstjänsten i det gamla ärevördiga templet någon
gång under året 1837 och namnet Sankta Gertrud flyttades över från Gamleby
till Västervik.
 
Läs mer om Gamlebys gamla medeltida kyrka i boken Medeltidens kyrkor i
Tjust och dess kvarvarande inventarier. Du kan beställa den klicka här »
 


Ansvarig för webbplatsen: Gamleby Intresseförening Org.nr 802435-3628 Tfn: 0709 92 95 37 mån-fred 09:00-16:00 E-post: info@gamleby.se
 
Cullberg Consulting