Näringsliv & företagande 

Gamleby startsida

Gamboule
Aktuell information
Bibliotek
Bergsklättring
Boendealternativ
Casimirsborg
Evenemangskalender
Fiske i Gamlebyviken
Fornlämningsområde
Gamboule
GamBowl
Gamlebybilder
Gamlebyfilmen
Gamleby Köpcentrum
Gamleby Folkpark
Gamleby Marknad
Gamleby Taxibuss
Gamleby Torg
Garpedansberget
Hammarsbadet
Himmelsrum
Holms Yachtvarv
Konst i Gamleby
Karta för Gamleby
Kulturhamn Gamleby
Kyrkoruin
Lusthuset
Myrkullens Hembygdsgård
Närpolisen
Restaurang & caféer
Secondhandbutiker
Skulpturparken - Trollpark
Tingshuset
Tjust Bio
Träskeppsvarvet
Unos Park - Byparken
 


 

 


Gemenskap lockar till boulebanan i Unos
Park som alltid är öppen
 
 
 
Bouleförening, Gamboule arrangerar bl.a. Garpedags-trippeln
under Garpedagen i augusti. Bouletävling med ett instiftat
vandringspris av skulptör, Lore Nynnell.
 
 
 

Bouleförening, Gamboule:

Ordf. Janne Sandin
Tfn: 070-7161146
 
 
 
Gamboules träningstider: Gamboule lånar ut klot
Onsdagar klockan 18:00 Söndagar ,klockan 14:00
   
 

 

"Det spelar ingen roll vart du åker, vad som betyder något är var du stannar"

 
 
 

Gamleby startsida

 
 
 
Cullberg Consulting